13970131 – بالای ایستگاه دوم توچال

جمعه 31 فروردین 1397 بالای ایستگاه دوم توچال برف     سلام به اینهمه زیبایی در یک روز دیگر و آفتابی  و داغ اما زیبا Out of home: 07:10 Tajrish: 08:30 Velenjak: 09:00 Station 1 : 09:25 کنار برف نشستن  – دست در برف بردن و اندیشه به همه هوایی نکو آدمی را شوق بسیاری […]

Read More 13970131 – بالای ایستگاه دوم توچال

جمعه 24 فروردین 1397 درکه بالای آذغالچال

جمعه 24  فروردین 1397 درکه بالای آذغالچال     ظهر داره میشه و حرکت به سوی درکه – دانم امروز هم راه خیلی به دورها نخواهد بود  و آنچه هست ، راضی کننده است چون می خواهم با لحظات خویش تنها باشم و هم بسیار نوشته ها — هوای عالی و کلی انرژی مثبت کوهستان […]

Read More جمعه 24 فروردین 1397 درکه بالای آذغالچال

13970112 – ایستگاه دوم تله کابین توچال

یکشنبه دوازده فروردین 1397 ایستگاه دوم تله کابین توچال     یک روز دیگر – یک عزم کوه دیگر و یک سلام دیگر هوای عالی بهاری ، خنک ، باد ملایم آفتاب داغ تمیز و همه چی آماده گفتن یک سلام و یک دیدار عالی …. به هر کجایی که می خواهم برم ، سرشاری […]

Read More 13970112 – ایستگاه دوم تله کابین توچال

13970110 – پارک جمشیدیه

جمعه 10 فروردین 1397 پارک جمشیدیه     دوازده ظهر حرکت به سوی پارک جمشیدیه یک روز دیگر که آغاز می شود می دانی که رهسپار بهترین ها هستی There will be another Lovely Day , It’s all about Breath the Fresh Air, wake up and Move Forward // Uphills – Downhills Cold & Hot […]

Read More 13970110 – پارک جمشیدیه

13970105 – پارک ملت

 یکشنبه 5 فروردین 1397 پارک ملت 25 March 2018   یک روز دیگر بهاری – نیاز به سرشاری جسم خاکی و روح از زیبایی های بهار  …. عکسبرداری پارک ملت و گشت و گذار اونجا بعد سالهای سال هدف است و امیدوارم همه چی به خوبی و خوشی  و رضایتمندی سپری شود …. بهار که […]

Read More 13970105 – پارک ملت