دل شیدایی های 9 دسامبر 2017 – FRIM – MY

دل شیدایی های FRIM 09 December 2017 بیدار که می شوی … می دانی آخر هفته دوباره آمده است و می دانی یا می توانی در خانه بمانی و در کنار لپ تاپ و تلویزیون با خوردن هله هوله روزت را شب کنی … یا می توانی با دوستان ت به حایی بروید و  روز […]

Read More دل شیدایی های 9 دسامبر 2017 – FRIM – MY

قلم توتم من است

قلم توتم من است هر کسی توتمی دارد! که با آن عشق می ورزد، دوست می دارد، می پرستد، مینالد، دعا می کند، می گرید، اشک می ریزد، انتظار می کشد، صبر می کند، اخلاص می ورزد، ارزش می نهد، درد می کشد، رنج میبرد، ایثار می کند، می گدازد. از او زیبائی هایی را […]

Read More قلم توتم من است

TASIK TITIWANGSA – 21102017

Another weekend and time to go for some outdoor activities ….   TASIK TITIWANGSA – CYCLING   How: Take Star line on Monorail to Titiwangsa Station grab will cost 4-6 RM to Titiwangsa Park   Bike conditions not really good but enjoyed walking around the lake ( 1 full round ~~2.6 KM) Enjoying Tandori after […]

Read More TASIK TITIWANGSA – 21102017