دل شیدایی های 10 October 2017 – FRIM – MY

FRIM   07102017 در روزانه های خویش ، تعطیلات آخر هفته آن شوقِ گذر از 5 روز هفته ای ست که به آسانی می تواند روزمرگی م را رقم بزنم  –  تعطیلات آخر هفته همیشه در هفته ای برنامه ریزی شده خلاصه می گردد – تصمیم های بزرگ می تواند در آخر هفته ای رخ دهد […]

Read More دل شیدایی های 10 October 2017 – FRIM – MY

UNICEF Supporters Engagement Poll

When it comes to ensuring the rights and well-being of children, how important do you think the following issues are? For each option, select from  Not Important to Mandatory : 1 . Providing urgent medical care, protection and food for children in humanitarian crises (e.g. earthquakes, floods etc.) ANSWER VOTES PERCENTAGE ANSWER VOTES PERCENTAGE Not Important 3 […]

Read More UNICEF Supporters Engagement Poll