به نام عشق

خدایا مرا وسیله ای برای صلح و آرامش قرار ده بگذار هر جا تنفر است بذر عشق بکارم. هر جا آزردگی است ببخشایم. هرجا شک است ایمان, هرجا یاس است امید هرجا تاریکی است روشنایی و هر جا غم جاری است شادی نثار کنم. الهی توفیقم ده که بیش از طلب همدردی , همدردی کنم […]

Read More به نام عشق

Lepok Fall – 02 July 2017

Another Lovely Day in Nature …. a Very Near Waterfall …. 100 Min Walk up and 100 Min Down only 1 Uphill! Nice Waterfall Fish in Pond! 10: 00 Asli Camp – 11:40 Up 15:50 Leave – 17:30 Asli Camp Parking near Asli Camp@RM 5 Parking Fee by Locals!!!! Making Fire , Building Dam , […]

Read More Lepok Fall – 02 July 2017

دل شیدایی های طبیعت – 1 جولای 2017 – 7 عصر

آدمی را پیوندی ست با گذشته ای که از آن آمده اما بی خبر …. طبیعت – کوه – دشت – باران – جنگل همه و همه شوقی ست که هست و با من در هر جای می آید می دانم ای حس همان چیزی ست که با اینکه گاهی کمرنگ میشه اما خودش دوباره […]

Read More دل شیدایی های طبیعت – 1 جولای 2017 – 7 عصر

به دیدار مردمانی رفتم که …….I went to See Orang Asli people in Taman Negara – Malaysia

به دیدار مردمانی رفتم که بسی مرا در اندیشه های م غرق نمود مردمانی که در جنگل زندگی می کنند مردمانی که یک رییس دارند مردمانی که غذابه یکسان در میان خویش تقسیم می کنند مردمانی که تنها و تنها از جنگل تغذیه می کنند مردمانی که مردگان خویش را گذاشته و ترک دیار می […]

Read More به دیدار مردمانی رفتم که …….I went to See Orang Asli people in Taman Negara – Malaysia

دل شیدایی های شنبه 24 جون 2017 //هدیه شازده کوچولو

شازده کوچولو – بی شیله پیله بودن رو هدیه داد، بی عشق زنده نبودن— ریشه داشتن اهلی شدن کرورها ستاره اشک رفتن و فتن ها و برنگشتن ها… شازده کوچولو یعنی زرد – سبز – بهترین ها شازده کوچولو — یعنی عشق رسیدن گام به گام          

Read More دل شیدایی های شنبه 24 جون 2017 //هدیه شازده کوچولو

دل شیدایی های شنبه 24 جون 2017 //20 رمضان مالزی

هرزمان که آغاز تعطیلات فرا می رسد ، به تمام وجود شادمان می شوم!!! به تمامی می دانم که روزهای خوش خوش فراهم خواهد شد و همه و همه سلول ها مهییج تز از پیش می شوند که باز سلام طبیعت – سلام سبزی ها سلام سلام کنون که ساعت 7 بعدازظهر است ، می […]

Read More دل شیدایی های شنبه 24 جون 2017 //20 رمضان مالزی