قلم توتم من است

قلم توتم من است هر کسی توتمی دارد! که با آن عشق می ورزد، دوست می دارد، می پرستد، مینالد، دعا می کند، می گرید، اشک می ریزد، انتظار می کشد، صبر می کند، اخلاص می ورزد، ارزش می نهد، درد می کشد، رنج میبرد، ایثار می کند، می گدازد. از او زیبائی هایی را […]

Read More قلم توتم من است

UNICEF Supporters Engagement Poll

When it comes to ensuring the rights and well-being of children, how important do you think the following issues are? For each option, select from  Not Important to Mandatory : 1 . Providing urgent medical care, protection and food for children in humanitarian crises (e.g. earthquakes, floods etc.) ANSWER VOTES PERCENTAGE ANSWER VOTES PERCENTAGE Not Important 3 […]

Read More UNICEF Supporters Engagement Poll

به دیدار مردمانی رفتم که …….I went to See Orang Asli people in Taman Negara – Malaysia

به دیدار مردمانی رفتم که بسی مرا در اندیشه های م غرق نمود مردمانی که در جنگل زندگی می کنند مردمانی که یک رییس دارند مردمانی که غذابه یکسان در میان خویش تقسیم می کنند مردمانی که تنها و تنها از جنگل تغذیه می کنند مردمانی که مردگان خویش را گذاشته و ترک دیار می […]

Read More به دیدار مردمانی رفتم که …….I went to See Orang Asli people in Taman Negara – Malaysia