دل شیدایی های 10 October 2017 – FRIM – MY

FRIM   07102017 در روزانه های خویش ، تعطیلات آخر هفته آن شوقِ گذر از 5 روز هفته ای ست که به آسانی می تواند روزمرگی م را رقم بزنم  –  تعطیلات آخر هفته همیشه در هفته ای برنامه ریزی شده خلاصه می گردد – تصمیم های بزرگ می تواند در آخر هفته ای رخ دهد […]

Read More دل شیدایی های 10 October 2017 – FRIM – MY

دل شیدایی ها

    دستانم با دست تو آشناست نگاه ات ، قلب ات ، عشق ات را به من بده … زندگی دیروز رفته ، امروز آمده ، فردا وعده داده شده است …. عشق پلی میان ماست … ————————— کمرون هایلند 2 سپتامبر 2017  

Read More دل شیدایی ها

A gift of Love – Rumi

A gift of Love – Rumi My heart is burning with love My friends has become strangers I am free like “Winds” I can see with close eyes … Dance Source of “Love” – Sprit of Love I have come all this way for “You” – to Love you – To Nourish you… I will […]

Read More A gift of Love – Rumi

A Real Friend

Poem : Simple Friends vs. Real Friends Anyone can stand by you when you are right, but a Friend will stand by you even when you are wrong… A simple friend identifies himself when he calls. A real friend doesn’t have to. A simple friend opens a conversation with a full news bulletin on his […]

Read More A Real Friend

به نام عشق

خدایا مرا وسیله ای برای صلح و آرامش قرار ده بگذار هر جا تنفر است بذر عشق بکارم. هر جا آزردگی است ببخشایم. هرجا شک است ایمان, هرجا یاس است امید هرجا تاریکی است روشنایی و هر جا غم جاری است شادی نثار کنم. الهی توفیقم ده که بیش از طلب همدردی , همدردی کنم […]

Read More به نام عشق