قلم توتم من است

قلم توتم من است هر کسی توتمی دارد! که با آن عشق می ورزد، دوست می دارد، می پرستد، مینالد، دعا می کند، می گرید، اشک می ریزد، انتظار می کشد، صبر می کند، اخلاص می ورزد، ارزش می نهد، درد می کشد، رنج میبرد، ایثار می کند، می گدازد. از او زیبائی هایی را […]

Read More قلم توتم من است

دل شیدایی های 10 October 2017 – FRIM – MY

FRIM   07102017 در روزانه های خویش ، تعطیلات آخر هفته آن شوقِ گذر از 5 روز هفته ای ست که به آسانی می تواند روزمرگی م را رقم بزنم  –  تعطیلات آخر هفته همیشه در هفته ای برنامه ریزی شده خلاصه می گردد – تصمیم های بزرگ می تواند در آخر هفته ای رخ دهد […]

Read More دل شیدایی های 10 October 2017 – FRIM – MY

دل شیدایی ها

    دستانم با دست تو آشناست نگاه ات ، قلب ات ، عشق ات را به من بده … زندگی دیروز رفته ، امروز آمده ، فردا وعده داده شده است …. عشق پلی میان ماست … ————————— کمرون هایلند 2 سپتامبر 2017  

Read More دل شیدایی ها

A gift of Love – Rumi

A gift of Love – Rumi My heart is burning with love My friends has become strangers I am free like “Winds” I can see with close eyes … Dance Source of “Love” – Sprit of Love I have come all this way for “You” – to Love you – To Nourish you… I will […]

Read More A gift of Love – Rumi