دوست داشتن ……

Ostad Iliya “Mim” Ramollah دوست داشتن، خيلي آن چيزي نيست كه تو فكر ميكني… خيلي اسرارآميز است و خيلي از كساني كه در آن بودند هيچ وقت ندانستند در آنند و خيلي از كساني كه درباره آن حرف زدند، فقط حرف زدند… دوست داشتن، او را با تمام بدي هايش، دوست داشتني يافتن است. رابطه […]

Read More دوست داشتن ……

My 2017 Recap !

My Story of 2017 Well…. Less than 77 hours to end of this year …. An agreement between human to rename it after every 365 Days! And for me time to quickly review my last year daily moments.. A good time to think about achievements… Experiences from failures….. Good / Bad Lessons from Life….. Know […]

Read More My 2017 Recap !

اوشو روزانه 31 دسامبر – Osho 31 December

مراقبه 10/10/:   روز:   من در اينجا هيچ فلسفه و هيچ كيش و آييني را آموزش نمي دهم. آموزش من شامل آزمودن، تجربه كردن  و قدم گذاشتن در دنياي درون با ذهني باز و بدون باور است، زيرا هر باوري مانعي در برابر شناخت حقيقت است. هر باوري دشمن جستجوي حقيقت است. يك با خدا […]

Read More اوشو روزانه 31 دسامبر – Osho 31 December

روزانه های اوشو 25 دسامبر / 4 دی ماه – OSHO 25 DECEMBER

مراقبه 4/10/:    روز: ما از نور ساخته شده ايم. همه هستي از نور ساخته شده. و عجيب اينجاست كه ما در تاريكي زندگي مي كنيم! باور نكردني است كه چگونه از پس اين كار بر مي آييم. به راستي يك شاهكار است! معجزه اي بزرگ را انجام مي دهيم: ما از نور ساخته شده ايم […]

Read More روزانه های اوشو 25 دسامبر / 4 دی ماه – OSHO 25 DECEMBER

Don’t Date a Girl Who Travels

Don’t Date a Girl Who Travels Don’t Date a Girl Who Travels By Adi Zarsadias ADI ZARSADIAS 14k She’s the one with the messy, unkempt hair colored by the sun. Her skin is now far from fair like it once was. Not even sun kissed. It’s burnt with multiple tan lines, wounds and bites here […]

Read More Don’t Date a Girl Who Travels

دل شیدایی های 9 دسامبر 2017 – FRIM – MY

دل شیدایی های FRIM 09 December 2017 بیدار که می شوی … می دانی آخر هفته دوباره آمده است و می دانی یا می توانی در خانه بمانی و در کنار لپ تاپ و تلویزیون با خوردن هله هوله روزت را شب کنی … یا می توانی با دوستان ت به حایی بروید و  روز […]

Read More دل شیدایی های 9 دسامبر 2017 – FRIM – MY