13970131 – بالای ایستگاه دوم توچال

جمعه 31 فروردین 1397 بالای ایستگاه دوم توچال برف     سلام به اینهمه زیبایی در یک روز دیگر و آفتابی  و داغ اما زیبا Out of home: 07:10 Tajrish: 08:30 Velenjak: 09:00 Station 1 : 09:25 کنار برف نشستن  – دست در برف بردن و اندیشه به همه هوایی نکو آدمی را شوق بسیاری […]

Read More 13970131 – بالای ایستگاه دوم توچال

جمعه 24 فروردین 1397 درکه بالای آذغالچال

جمعه 24  فروردین 1397 درکه بالای آذغالچال     ظهر داره میشه و حرکت به سوی درکه – دانم امروز هم راه خیلی به دورها نخواهد بود  و آنچه هست ، راضی کننده است چون می خواهم با لحظات خویش تنها باشم و هم بسیار نوشته ها — هوای عالی و کلی انرژی مثبت کوهستان […]

Read More جمعه 24 فروردین 1397 درکه بالای آذغالچال

13970112 – ایستگاه دوم تله کابین توچال

یکشنبه دوازده فروردین 1397 ایستگاه دوم تله کابین توچال     یک روز دیگر – یک عزم کوه دیگر و یک سلام دیگر هوای عالی بهاری ، خنک ، باد ملایم آفتاب داغ تمیز و همه چی آماده گفتن یک سلام و یک دیدار عالی …. به هر کجایی که می خواهم برم ، سرشاری […]

Read More 13970112 – ایستگاه دوم تله کابین توچال

13970105 – پارک ملت

 یکشنبه 5 فروردین 1397 پارک ملت 25 March 2018   یک روز دیگر بهاری – نیاز به سرشاری جسم خاکی و روح از زیبایی های بهار  …. عکسبرداری پارک ملت و گشت و گذار اونجا بعد سالهای سال هدف است و امیدوارم همه چی به خوبی و خوشی  و رضایتمندی سپری شود …. بهار که […]

Read More 13970105 – پارک ملت

13970104 – پارک جمشیدیه

شنبه 4 فروردین 1397 پارک جمشیدیه  24 March 2018   امروز شنبه … امروز موسیقی دنگ شو … امروز هوس پارک و کوه و صعود دلخواسته  و گشت و گذار م ….. گویی موسیقی از همه جا که دل می خواهد برود ، در راه است …. گرچه بسیاری از جاها خاطره است ، و […]

Read More 13970104 – پارک جمشیدیه